Erika Projektledare

Erika är en strukturerad och energisk projektledare med lång erfarenhet av att leda komplexa projekt med många inblandade aktörer. Hon är en resultatorienterad problemlösare som gillar att motivera och utmana projektteamet till att nå ännu bättre resultat. Hon är mycket kunnig inom digital marknadsföring, både utifrån affärsmässig, process och tekniskt perspektiv

Som projektledare ser hon det som en framgångsfaktor med tydlig och ömsesidig kommunikation, att hålla uppsatta tidplaner och att kunna prioritera och omprioritera under projektets gång.

Kontakta Erika:
erika.strandberg@authority.se