Authority 2 Market - En B2B e-handel till fast pris

En e-handel till fast pris – speciellt utformat för behoven hos B2B-företag. 2 Market är Authoritys unika erbjudande byggd på Litium Accelerator - för att enkelt skapa fler affärer på nätet.

Den digitala B2B-handeln växer med 10-15 procent per år*. Genom att satsa på en digital försäljningskanal kan företagen erbjuda en bättre servicenivå till sina kunder, öka försäljningen till nya och befintliga kunder och samtidigt minska kostnaderna för innesälj och kundtjänst.

Men för många B2B-företag kan digitaliseringen upplevas som en utmaning och något man inte riktigt vet om man har kunskap och resurser att ta sig an. Därför har Authority tagit fram en paketering: Authority 2 Market, som är byggd på Litiums e-handelsplattform. Den är utformad efter B2B-företagens behov och ger er en möjlighet att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt digitalisera er försäljning, antingen via en helt ny webbutik eller via optimering av en befintlig. Kort startsträcka, testad och kvalitetssäkrad och kanske framförallt - fast pris, är några av fördelarna.

Tid är pengar. Med 2 Market får ni kortast möjliga startsträcka till en helt ny e-handel. Vi kallar det en flexibel standardlösning. Vi vill göra det lätt för alla att ta steget ut i e-handelskanalen.

Ni kan fokusera på det som skapar värde för er, inte lägga resurser på att bygga och underhålla teknik. Dessutom får ni snabbare time-to-market, en betydligt enklare framtid med lägre underhållskostnader och tillväxtmöjligheter i samma lösning. Litium vidareutvecklar hela tiden tekniken och funktionerna i Acceleratorn, vilket ni som kund får del av utan extra kostnad. 

Med Authority 2 Market får ni:

  • En e-handel som är testad, kvalitetssäkrad och byggd på best practice – till ett fast pris.
  • Färdiga funktioner som täcker de flesta behov – samt många möjliga konfigurationer.
  • Optimerad för både B2B-företag
  • Integrerat PIM i Litiums e-handelsplattform
  • Integration till ERP-system ingår
  • Kort startsträcka – enkelt att komma igång
  • Anpassad till ert varumärke och grafiska profil
  • Rådgivning för digital framgång

The Authority way

Authority är en digitalbyrå som förenar teknik, kreativitet och strategi. Vi brinner för att skapa vinnande digitala lösningar, som gör både dig och dina kunder nöjda. The Authority way står för engagemang, nytänkande, framåtanda och spetskompetens – och ger mätbara resultat. 

Vi vet att din tid är dyrbar och därför jobbar vi enligt agila metoder, som gör projektet både effektivt och transparant. Vi sätter oss in i ert nuläge, era utmaningar och behov och tillsammans kommer vi fram till hur vi bäst uppnår era mål. 

Vi vet att arbetet inte är slut vid lansering – det är då det roliga börjar. Vi hjälper dig med optimering, testning och skapar rätt förutsättningar för att uppnå era affärsmål.

Vill du veta mer om vårt fasta pris och hur vi kan hjälpa er att utveckla er e-handel? Kontakta Jonas!

Ladda gärna ner Authority 2 Markets produktblad (pdf)

Vill du prata Litium?

Ring Jonas, han berättar gärna mer om Litium och e-handel.

08-400 122 55