SWOT-analys

Vi använder oss ofta av SWOT-analys som metod för att identifiera bland annat er styrkor och möjligheter.

SWOT-metoden kan på ett lättillgängligt och effektivt sätt identifierar era:

  • Styrkor (Strength)
  • Svagheter (Weaknesses)
  • Möjligheter (Opportunities)
  • Risker/utmaningar (Threaths)

Man kan göra en SWOT-analys på hela er digitala verksamhet eller välja vissa delar. En analys av den här modellen ger ett bra underlag att jobba vidare från, den analyserar nuläget, kan kartlägga problem och affärsmöjligheter samt visa vilka frågor som bör prioriteras.

  • Vilka är våra styrkor och vad kan vi göra för att behålla och utveckla dem?
  • Vad kan vi göra för att minimera våra svagheter?
  • Vilka möjligheter ser vi och hur tar vi bäst tillvara på dem?
  • Vilka risker och utmaningar har vi och hur kan vi ta oss an dem?
  • Vilka frågor ska vi prioritera?

Analysen genomförs under en workshop tillsammans med er. Vi sammanställer resultatet efter workshoppen och återkommer med rekommendationer och förslag på åtgärder.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med
Webbanalys >>
Sökordsanalys >>
Förstudie >>

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne, hon berättar gärna mer.

08-400 122 60