Innehållsstrategi

En innehållsstrategi är en viktig faktor för att konkretisera och förtydliga insikterna från insiktsanalysen. För att den nya webbplatsen ska bli framgångsrik behövs en plan med tydliga riktlinjer för vilket innehåll på vilken plats och i vilken kanal. Men en innehållsstrategi blir det enklare att ta fram relevant material, placera det i rätt sammanhang och rätt kanal och hålla sig till olika tonaliteter. Den ser även till att allt innehåll som produceras och publiceras förhåller sig till den strategiska inriktningen.

  • En plan gör det enklare att ta fram rätt innehåll
  • Innehållet speglar ert syfte och era värderingar
  • Mer relevans för målgrupperna
  • Minskad risk för onödigt och irrelevant innehåll
  • En hjälp att förklara för andra inom organisationen vilket innehåll ni ska satsa på och vad ni ska välja bort.

Kanalstrategin är en förlängning av innehållsstrategin. Den sätter riktlinjerna för er närvaro i olika digitala kanaler, som LinkedIn, Facebook, Instagram, webben, bloggen, nyhetsbrev etc. Vilka kanaler ska ni vara aktiva i och på vilket sätt? Hur kan de olika kanalerna bidra till ert syfte och era effektmål? Hur kan ni på bästa sätt ta tillvara det innehåll ni producerar och få ett extra lyft, till exempel reportage från kundtidning eller blogginlägg?

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne, hon berättar gärna mer.

08-400 122 60