Så skapar du ett framgångsrikt projekt

Ge ditt digitala projekt en flygande start - satsa på en strukturerad förstudie.

Rätt genomförd sparar en förstudie både tid och resurser längre fram. Dessutom ger den er bättre beslutsunderlag inför och under själva projektet.

En förstudie identifierar frågeställningar, besvarar frågor och tar fram fakta. Ofta har man kanske koll på vissa delar, men inte på helheten. Eller så har man en målbild, men saknar bakgrund och fördjupning. Det är också ett viktigt led för att alla internt ska dela samma bild av projektets syfte och mål.

En förstudie tittar på olika aspekter av verksamheten, som exempelvis teknik och kommunikation. Det kan handla om att utreda möjligheterna för olika system, implementationer och funktioner. Eller att titta på möjliga kanaler, innehåll, målgrupper, UX, design och mycket mer.

Vanliga frågor kan vara: 

 • Vilka affärsmål är viktiga för projektet?
 • Hur ser målgruppen ut och vad vill de ha?
 • Vilka nya affärsmöjligheter finns?
 • Vilka resurser kan omfördelas?
 • Hur ser konkurrensen ut? 
 • Vilka risker och möjligheter finns det? 

Vi hjälper er att genomföra hela förstudien och när arbetet är klart har ni en komplett rapport med konkreta fakta, förslag och rekommendationer som hjälper er att komma framåt.

Vi arbetar med en eller flera av dessa delar:

 • Målgruppsanalys
 • Sökordsanalys
 • Webbanalys
 • Effektkartläggning
 • Intressentanalys
 • Riskanalys
 • Behovsanalys
 • Kravspecifikationer inför val av kanal och plattform

Authority arbetar med workshops som metod. Det är ett effektivt sätt för nulägesanalys,begreppsdefinitioner, kravställande och underlag. Detta är en viktig fas för att säkerställa att organisationen internt delar målbild samt att effektivt samla in information.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med
Webbanalys >>
Sökordsanalys >>
SWOT-analys >>

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne, hon berättar gärna mer.

08-400 122 60