Ny webbplats samlar nordiska marknaden

SF Studios har fått en ny webbplats som möter deras behov för hela den nordiska marknaden.

Bakgrund

SF Studios är ett ledande filmbolag i Norden, med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. SF Studios producerad filmad underhållning för bio och tv och är distributör av lokal och utländsk film.

Uppdrag 

SF Studios önskade en mer levande webbplats som motsvarar målgruppens behov, som främst består av personer från film-och mediabranschen. Webbplatsen skulle dessutom innefatta hela den nordiska verksamheten och finnas på flera språk.

Plattform
EpiServer

Lösning

Authority har tillsammans med byrån River utvecklat en mer levande webbplats, som lyfter fram SF Studios verksamhet och nyhetsflöde. Authority har bland annat stått för systemutveckling och serverexpertis, samt möjliggjort för de olika länderna att dela sina flöden från sociala medier på webbplatsen. De olika nordiska ländernas domäner har kopplats in i samma Episerverlösning och vi har möjliggjort att SF Studio kan publicera sidor på olika språk.