Uppsalas nya mediabank

Mer Uppsala är ett lättanvänt och funktionellt mediabibliotek , som möter det växande behovet av relevant marknadsföringsmaterial. 

Bakgrund

Uppsala satsar på att växa med 150 000 invånare och 70 000 nya jobb till år 2050. För att göra det krävs en gemensam bild i marknadsföringen av Uppsala. Därför inleddes arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen för platsen Uppsala. 

Uppdrag

Uppsala platsvarumärke är en samverkansgrupp, som består av aktörer från bland annat kommun och näringsliv. Authority fick tillsammans med Spider Stockholm uppdraget av Uppsala platsvarumärke att ta fram ett mediabibliotek för att hjälpa alla som på något sätt marknadsför Uppsala som plats. För att göra marknadsföringsmaterialet, såsom bilder, filmer och fakta, mer tillgängligt för alla, behövdes en mediabank, där materialet enkelt kan laddas ner. Mediabanken vänder sig till alla som är verksamma i Uppsala och finns på www.meruppsala.se

Lösning

Resultatet blev en webbplats där användaren kan söka fram bilder och texter samt låta sig inspireras av hur andra använt resurserna. All media hanteras i Qbank, en webbaserad mediabank. Authority har som teknisk leverantör skapat integrationen mellan Qbank och användargränssnittet. Användargränssnittet ligger som ett skal framför Episerver och QBank, vilket gör att användaren upplever en sömlös integration mellan plattformarna. Sökning, navigering och filtrering av media görs direkt mot Qbanks API:er, medan innehållssidor hämtas från Episerver. I CMS:et kan redaktörerna lägga upp artiklar, nyheter och skapa innehållssidor.

 

Att arbeta i ett komplext samarbete med flera parter kan vara både tidskrävande och svårt. Authority har en underbar grundinställning och har varit ett sant nöje att samarbeta med.   

Ka Widebeck, projektledare, Spider Stockholm