Authority byggde Leksands sociala intranät

Enklare och effektivare internkommunikation utformat som social plattform.

Bakgrund

Leksands kommun ville förenkla den interna kommunikationen för sina cirka 1500 anställda. Dessutom ville de skapa en social plattform som skulle öka samhörigheten och kontaktytorna. Man ville även uppgradera sin version av EpiServer.

Uppdrag
Bygga ett socialt intranät från grunden i EpiServer 7 och i steg två uppgradera till verison 7.5 med tillägget för EPiServer Relate (fd Community).

Plattform
EpiServer

Lösning
Leksands kommun har tidigare haft meddelande- och konferenssystemet FirstClass som sitt intranät, där medarbetarna använde olika konferenser för att kommunicera med varandra. Authority byggde istället det nya intranätet för att vara ett användarvänligt arbetsverktyg med kalender, arbetsuppgifter, diskussioner, dokument och nyheter.  I kommunen jobbar man i över 100-tals arbetsgrupper, därför är intranätet rustat med en funktion för att skapa projekt- eller arbetsrum. Alla arbetsgrupper kan numera ha en egen sida. I ett arbetsrum hittar man arbetsgruppernas alla deltagare, deadline, mötesanteckningar, man kan dela ut uppgifter, ladda upp gemensamma dokument. Det går även att föra dialog via diskussionsforum.

Återkoppling
Den nya interna meddelandefunktionen var efterlängtad och minimerar mejlandet samtidigt som den underlättar diarieföringen.

– Authority är väldigt lyhörda att jobba med och kommer med kloka tekniska råd. Vi beskriver hur vi vill att det ska fungera och de hjälper oss vidare i tankeprocessen så att vi hittar den bästa lösningen, säger Jessica Dalman, internkommunikatör och projektledare för intranätet.