Lantmännen lantbruk

Authority byggde om 40 olika system och ritade upp hela arkitekturen för webbplatsen.

Bakgrund

Lantmännen Lantbruk är en medlemsorganisation för svenska lantbrukare och en del av Lantmännen. Lantmännen ägs av 27000 svenska lantbrukare och webben är en viktig del av verksamheten.

Uppdrag
Bygga om hela Lantmännens underliggande affärssystem.

Lösning
Authority byggde gränssnittet mot alla nya tjänster, som används av medlemmar inom Lantmännen lantbruk. Vi gjorde om 40 system och ritade upp hela arkitekturen för webben. Vi utvecklade även ny scrum-metodik för tidsuppskattning som hjälpte kunden att estimera och prioritera projekten.