Authority står bakom Direktroniks stora e-handelssatsning

Direktroniks personliga service ska ta e-handeln till nya höjder. Authority har tagit fram hela lösningen som ska göra webbutiken smartare, enklare och mer personlig.

Bakgrund

Direktronik är en dataproduktspecialist med inriktning på import och distribution av produkter och komponenter, framförallt inom området nätverk och datakommunikation. Redan 1997 kunde Direktroniks kunder handla direkt från webbplatsen.

Uppdrag 
Flytta Direktronik.se till en helt ny e-handelsplattform, Episerver Commerce. Samtidigt bygga om hela webbplatsen samt ett nytt e-commerce-verktyg, som är kopplad till det befintliga ERP-systemet. Siktet är inställt på att bli bäst i Sverige på personlig service.

Plattform
EpiServer Commerce (extern länk)

Lösning
Upplevelsen i webbutiken är mycket viktig, Authority ser till hela kedjan i kundkommunikationen – från att produktinformationen är SEO-anpassad, att varukorg går att dela med andra kollegor till hur orderbekräftelse, leveransbesked och fakturering fungerar och ser bra ut. Självklart är webbplatsen responsiv, byggd på plattformen Episerver Commerce. Samtidigt skapades en sökdriven integration mot Loop 54 för artikelsökningar samt nya funktioner riktade till kunder. 

Webbanalys, SEO och SEM
I samband med den nya e-handelssajten ökar behovet av analys. Authority håller i en workshop, där vi går igenom grunderna inom sökmotoroptimering, webbananlys och SEM, samt utför en sökordsanalys som syftar till att ge Direktronik underlag för fortsatt arbete. 
Authority analyserar även Adwordskontot och tar fram en ny struktur för hur annonserna ska hanteras för bästa resultat. Tillsammans med Authoritys samarbetspartner Hiroy optimerar Direktronik sin Adwordsannonsering.

Resultat

  • 10 % nya kunder
  • 135 % ökning av webborder (antal)
  • 121% ökning av webborder (netteomsättning)

Förändrat arbetssätt:

  • Från 1 till 8 personer som kan producera webbmaterial.
  • Ändrat webborderflöde från 100% manuellt till 70% automatiskt
  • Många snabba och bra ärenden via chat
  • Ökat det interna intresset och engagemanget kring webben och dess innehåll tack vare ”delegering”

Återkoppling
”Authority har hjälpt oss att förädla och förbättra vår digitala närvaro och service.”
Mats Rydén, vd Direktronik