Almi

En mer användarvänlig sajt, som uppmuntrar besökarna att använda mallar och FAQ.

Bakgrund

Almis övergripande mål är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. På Almis hemsida finns det användbara dokument och mallar för allt som rör starta och driva företag. Det finns även en omfattande FAQ sektion.

Uppdrag
Att få fler att hitta till dokument och mallar samt få fler att använda FAQ sektionen på sidan. Det vill säga höja användbarheten på sidan och konverteringen till Almis mall-dokument samt göra det lättare för kundtjänst att hänvisa till dem. Almi ville också höja kvalitén på FAQ genom att få fler användare att skicka feedback.

Lösning
En tydligare ingång i menyn och ett mer användarvänligt interface. Att lyfta de vanligaste kategorierna och dokumenten i de olika sektionerna. Göra en enkel sök och filtreringsfunktion. Koppla dokument och FAQ till informationssidor.