Kvalitetspolicy

Alla som arbetar på Authority ska:

  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagstiftning som berör vår verksamhet.
  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt.
  • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet.
  • Följa de lagar, föreskrifter, förordningar m.m som gäller.
  • Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner.
  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterförning som metod att åstadkomma förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument.

Jonas Lundqvist, VD

Här kan du läsa vår miljöpolicy.