Omnichannel får oss att handla mer

Medan många fysiska butiker kämpar i motvind, får de som satsar på omnichannel ett försprång. En ny rapport visar att kunderna både spenderar mer och blir mer lojala.

Det har länge funnits farhågor bland företagare att en e-handel skulle kannibalisera på försäljningen i fysisk butik – men all forskning hittills pekar i motsatt riktning. Genom att finnas där kunderna finns -och erbjuda en butiksupplevelse både online och i den fysiska handeln så kan man rentav skaffa sig fördelar även gentemot renodlade onlineaktörer.

Det skriver Handelstrender.se och återger en rapport som Harvard Business Review presenterat. Hela 73 procent av konsumenterna använder flera kanaler när de shoppar. Dels gör man research i butik och handlar online, men vanligare var faktiskt att man gjorde research online och sedan gjorde inköpet i butik. Man använde sig gärna a digital teknik på plats i butiken, både via mobilen men även via surfplattor och prisfrågeterminaler i butiken.

Resultatet baseras på amerikanska konsumenter, men svenska undersökningar pekar på samma förhållande. Enligt senaste e-handelsbarometern har mobilen blivit det nya sättet att fönstershoppa - den är alltid tillgänglig, vi kan lätt söka efter information och inspiration och sedan välja om vi vill slutföra köpet direkt och eller gå till en fysisk butik.
Omkring 21 procent av svenskarna e-handlar varor med sin mobiltelefon varje månad. Dessutom spenderar även svenska omnichannelkunder mer i snitt, än den kund som bara använder en kanal. 

Siffror från den amerikanska undersökningen

  • De spenderar 4 procent mer vid varje köptillfälle i fysisk butik (jämfört med de som handlar i en kanal).
  • De spenderar 10 procent mer vid varje köptillfälle online.
  • Ju fler kanaler man använde, desto mer spenderade man. De som använde fyra eller fler kanaler spenderade 9 procent mer i fysiska butiker.
  • Konsumenter som gjorde research innan köpet på detaljistens eller någon konkurrents hemsida spenderade 13 procent mer i fysiska butiker.

 Siffror från den svenska undersökningen

  • En mulitkanalkonsument spenderade i snitt 1479 kr på sitt senaste köpt, jämfört med 1086 kr hos en enkanalkonsument.
  • En konsument som gjort research före sitt köp spendare i snitt 1449 kr, dubbelt så mycket som den som inte gjort någon research. 

Funderar ditt företag på hur ni bäst kan dra nytta av de digitala möjligheterna? Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte - vi hjälper er med strategi och rådgivning för att nå just era affärsmål. Dessutom är vi partner med två av Sveriges bästa e-handelsplattformar: Litium och EpiServer och har byggt flera framgångsrika e-handelslösningar åt våra kunder.