Datainspektionen byter namn och uppdrag

Inför GDPR byter Datainspektionen namn och får ökade resurser. "Står inför den största förändringen någonsin".

 

 

Under 2018 kommer Datainspektionen byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Samtidigt tillförs myndigheten 30 miljoner kronor i extra resurser, för att kunna förstärka sitt stödjande och rådgivande arbete. Den största anledningen är den nya EU-förordningen, GDPR, som införs i maj 2018 och som kallas "den största integritetsstärkande reformen på länge". Integritetsskyddsmyndigheten blir central tillsynsmyndighet för GDPR och får i uppdrag att blir tydligare i sin rådgivande och stöttande roll. 

- Jag ser mycket positivt på att regeringen satsar på att stärka skyddet av den personliga integriteten, inte minst nu när vi står inför den största förändringen av dataskyddslagstiftningen och myndighetens uppdrag någonsin, säger Eva Håkansson, vikarierande generaldirektör på Datainspektionen i ett pressmeddelande.

Exakt hur myndigheten ska utföra sin tillsyn framgår inte, ej heller vilken form av stöd och rådgivning som ska erbjudas - något som många företag och verksamheter som berörs av GDPR just nu funderar över.

Läs hela pressmeddelandet här >>