Drop shipping på kraftig uppgång

Logistiklösningen drop shipping förväntas få sitt stora genombrott under 2017, visar en ny undersökning.

För att öka sin konkurrenskraft använder allt fler detaljhandelskedjor sig av logistiklösningen drop shipping. Genom att skicka sina onlinevaror direkt för leverantör till slutkund slipper bygga upp större lager själva. Det blir även möjligt att erbjuda ett större sortiment online eller bredda utbudet med helt nya produkter.

Undersökningen, som Handelstrender.se, skriver om, visar att 40 procent av företagen som deltog kommer att satsa på mer drop shipping under 2017. Och hälften av företagen tror att drop shipping kommer at stå för mer än en fjärdedel av försäljningen inom tre år.

Undersökningen utgår inte från svenska förhållanden specifikt, men samma utveckling kan ses här. Det menar Jonas Lundqvist, vd på Authority.

-          Vi ser att drop shipping blir allt mer efterfrågat bland våra kunder. Det är ett smart sätt att slippa binda kapital i lager men ändå kunna hålla en hög servicenivå till kund. Idag är det billigare att integrera olika system och fler och fler tillverkare tillhandahåller drop shipment-tjänster för att vara konkurrenskraftiga. Vi tycker att de flesta bör utvärdera om detta alternativ kan passa deras verksamhet, säger Jonas Lundqvist.