B2B-företag avslöjar: våra viktigaste mål med e-handel

Allt fler B2B-företag satsar digitalt och försäljningen online kommer bara fortsätta öka de närmsta åren. Det visar en ny rapport som plattformsleverantören Litium tagit fram.

E-handeln ökar för varje år i Sverige, men mest fokus har det varit på konsumenthandeln. Inom B2B har aktiviteten varit lite mer försiktig, men i takt med att beteenden och behov från konsumentmarknaden sprids så börjar även digitaliseringen inom B2B få upp farten. Undersökningen ”Svensk B2B-handel 2016” av den svenska plattformsleverantören Litium visar att den digitala handeln inom B2B kommer att växa med runt 10-15 procent årligen och drygt hälften av företagen i rapporten säljer redan online till andra företag.

Utmaningarna ses fortfarande som relativt stora av många företag, främst bromsas man av gamla invanda rutiner och processer men också av farhågor kring tekniska integrationer av olika affärssystem. Men tron på tillväxt är minst lika stor. 93 procent av företagen tror att den egna digitala försäljningen till andra företag kommer att öka under de kommande tre åren. Även insikten om hur viktig den digitala närvaron är ökar och av de företag som ännu inte säljer digitalt planerar 52 procent att göra det inom 1-3 år.

Vilka är då de största drivkrafterna för att starta en e-handel som riktar sig till företagskunder? I undersökningen svarar man:

 1. Försäljningspotential
 2. Behov att förenkla administrationen
 3. Kundönskemål
 4. Ta position inom digital försäljning
 5. Digitalisera produktkatalogen

 Vad tycker företagen som redan är igång med sin e-handel att de har uppnått? En hel del visar det sig.

 1. Ökad tillgänglighet
 2. Merförsäljning till befintliga kunder/ÅF
 3. Minskade försäljningskostnader
 4. Starkare kundrelationer
 5. Större konkurrensfördel
 6. Säljaren upplever ett stöd i arbetet
 7. Når en bredare målgrupp
 8. Ökad nyförsäljning

Det finns mycket att vinna både i form av försäljning, ökad servicegrad och kundlojalitet och hos oss på Authority vill vi inte att någon ska tveka på grund av de tekniska förutsättningarna eller kostnaden. Därför har vi tagit fram en paketering, byggd på Litiums plattform. Det är en komplett e-handel till fast pris, speciellt utformad för behoven inom B2B. Kort startsträcka, färdiga funktioner och integrerat PIM är några av fördelarna och dessutom ingår det integration till ett ERP-system. Läs gärna mer om paketeringen här:

Vill du läsa hela Litiums rapport hittar du den här.