Drop shipping på kraftig uppgång

Logistiklösningen drop shipping förväntas få sitt stora genombrott under 2017, visar en ny undersökning.

För att öka sin konkurrenskraft använder allt fler detaljhandelskedjor sig av logistiklösningen drop shipping. Genom att skicka sina onlinevaror direkt för leverantör till slutkund slipper bygga upp större lager själva. Det blir även möjligt att erbjuda ett större sortiment online eller bredda utbudet med helt nya produkter.

Undersökningen, som Handelstrender.se, skriver om, visar att 40 procent av företagen som deltog kommer att satsa på mer drop shipping under 2017. Och hälften av företagen tror att drop shipping kommer at stå för mer än en fjärdedel av försäljningen inom tre år.

Undersökningen utgår inte från svenska förhållanden specifikt, men samma utveckling kan ses här. Det menar Jonas Lundqvist, vd på Authority.

-          Vi ser att drop shipping blir allt mer efterfrågat bland våra kunder. Det är ett smart sätt att slippa binda kapital i lager men ändå kunna hålla en hög servicenivå till kund. Idag är det billigare att integrera olika system och fler och fler tillverkare tillhandahåller drop shipment-tjänster för att vara konkurrenskraftiga. Vi tycker att de flesta bör utvärdera om detta alternativ kan passa deras verksamhet, säger Jonas Lundqvist.

B2B-företag avslöjar: våra viktigaste mål med e-handel

Allt fler B2B-företag satsar digitalt och försäljningen online kommer bara fortsätta öka de närmsta åren. Det visar en ny rapport som plattformsleverantören Litium tagit fram.

E-handeln ökar för varje år i Sverige, men mest fokus har det varit på konsumenthandeln. Inom B2B har aktiviteten varit lite mer försiktig, men i takt med att beteenden och behov från konsumentmarknaden sprids så börjar även digitaliseringen inom B2B få upp farten. Undersökningen ”Svensk B2B-handel 2016” av den svenska plattformsleverantören Litium visar att den digitala handeln inom B2B kommer att växa med runt 10-15 procent årligen och drygt hälften av företagen i rapporten säljer redan online till andra företag.

Utmaningarna ses fortfarande som relativt stora av många företag, främst bromsas man av gamla invanda rutiner och processer men också av farhågor kring tekniska integrationer av olika affärssystem. Men tron på tillväxt är minst lika stor. 93 procent av företagen tror att den egna digitala försäljningen till andra företag kommer att öka under de kommande tre åren. Även insikten om hur viktig den digitala närvaron är ökar och av de företag som ännu inte säljer digitalt planerar 52 procent att göra det inom 1-3 år.

Vilka är då de största drivkrafterna för att starta en e-handel som riktar sig till företagskunder? I undersökningen svarar man:

 1. Försäljningspotential
 2. Behov att förenkla administrationen
 3. Kundönskemål
 4. Ta position inom digital försäljning
 5. Digitalisera produktkatalogen

 Vad tycker företagen som redan är igång med sin e-handel att de har uppnått? En hel del visar det sig.

 1. Ökad tillgänglighet
 2. Merförsäljning till befintliga kunder/ÅF
 3. Minskade försäljningskostnader
 4. Starkare kundrelationer
 5. Större konkurrensfördel
 6. Säljaren upplever ett stöd i arbetet
 7. Når en bredare målgrupp
 8. Ökad nyförsäljning

Det finns mycket att vinna både i form av försäljning, ökad servicegrad och kundlojalitet och hos oss på Authority vill vi inte att någon ska tveka på grund av de tekniska förutsättningarna eller kostnaden. Därför har vi tagit fram en paketering, byggd på Litiums plattform. Det är en komplett e-handel till fast pris, speciellt utformad för behoven inom B2B. Kort startsträcka, färdiga funktioner och integrerat PIM är några av fördelarna och dessutom ingår det integration till ett ERP-system. Läs gärna mer om paketeringen här:

Vill du läsa hela Litiums rapport hittar du den här.

Omnichannel får oss att handla mer

Medan många fysiska butiker kämpar i motvind, får de som satsar på omnichannel ett försprång. En ny rapport visar att kunderna både spenderar mer och blir mer lojala.

Det har länge funnits farhågor bland företagare att en e-handel skulle kannibalisera på försäljningen i fysisk butik – men all forskning hittills pekar i motsatt riktning. Genom att finnas där kunderna finns -och erbjuda en butiksupplevelse både online och i den fysiska handeln så kan man rentav skaffa sig fördelar även gentemot renodlade onlineaktörer.

Det skriver Handelstrender.se och återger en rapport som Harvard Business Review presenterat. Hela 73 procent av konsumenterna använder flera kanaler när de shoppar. Dels gör man research i butik och handlar online, men vanligare var faktiskt att man gjorde research online och sedan gjorde inköpet i butik. Man använde sig gärna a digital teknik på plats i butiken, både via mobilen men även via surfplattor och prisfrågeterminaler i butiken.

Resultatet baseras på amerikanska konsumenter, men svenska undersökningar pekar på samma förhållande. Enligt senaste e-handelsbarometern har mobilen blivit det nya sättet att fönstershoppa - den är alltid tillgänglig, vi kan lätt söka efter information och inspiration och sedan välja om vi vill slutföra köpet direkt och eller gå till en fysisk butik.
Omkring 21 procent av svenskarna e-handlar varor med sin mobiltelefon varje månad. Dessutom spenderar även svenska omnichannelkunder mer i snitt, än den kund som bara använder en kanal. 

Siffror från den amerikanska undersökningen

 • De spenderar 4 procent mer vid varje köptillfälle i fysisk butik (jämfört med de som handlar i en kanal).
 • De spenderar 10 procent mer vid varje köptillfälle online.
 • Ju fler kanaler man använde, desto mer spenderade man. De som använde fyra eller fler kanaler spenderade 9 procent mer i fysiska butiker.
 • Konsumenter som gjorde research innan köpet på detaljistens eller någon konkurrents hemsida spenderade 13 procent mer i fysiska butiker.

 Siffror från den svenska undersökningen

 • En mulitkanalkonsument spenderade i snitt 1479 kr på sitt senaste köpt, jämfört med 1086 kr hos en enkanalkonsument.
 • En konsument som gjort research före sitt köp spendare i snitt 1449 kr, dubbelt så mycket som den som inte gjort någon research. 

Funderar ditt företag på hur ni bäst kan dra nytta av de digitala möjligheterna? Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte - vi hjälper er med strategi och rådgivning för att nå just era affärsmål. Dessutom är vi partner med två av Sveriges bästa e-handelsplattformar: Litium och EpiServer och har byggt flera framgångsrika e-handelslösningar åt våra kunder.

Stark avslutning för svenska e-handlare

December gav rejält klirr i kassan för många e-handlare, men julhandeln är inte riktigt vad den varit. Orsaken: Black Friday

Black Friday fick sitt stora genomslag 2016 – och har påverkat decembers siffror för de flesta e-handlare. En rapport från E-handel.se visar att efter en rejäl topp i november under Black Friday drabbades många av en dipp under första halvan av december. Den klassiska julhandeln verkar ha förflyttat sig till dels Black Friday – men även till mellandagsrean, som också ökar online. En beskrivning som Mikael Hagman, vd på Vitvaruexperten och Tvexperten, delar.

- Black Friday gav en dramatisk försäljningstillväxt och var 4-5 gånger så stor som en motsvarande helg. Men Black Friday tog också udden av de två första veckornas försäljning i december, som blev lite lägre än vi tänkt oss. Jag tror att många människor skötte sina julklappsinköp under Black Friday, säger Mikael Hagman.

Det visar sig också vilka produkter som de sålde under Black Friday. De traditionella varorna, som tvättmaskiner och diskmaskiner ökade visserligen, men toppsäljarna var vinkylar, blenders, hårvårdsprodukter, köksmaskiner och tv-apparater.

-  För oss blev mellandagsrean ytterligare en skjuts uppåt, som gör att december landar bra totalt sett omsättningsmässigt. Kontentan är att Black Friday är hörnstenar i julhandeln numera och det gäller att kämpa hårt för att hålla kostnaderna nere och planera så att aktiviteterna verkligen blir bra, sammanfattar Mikael Hagman. 

Enligt E-handel.se ökade intäkterna under december med 23% jämfört med 2015. Under mellandagarna (25-31 december) ökade intäkterna med hela 45%.

 

e-handel julen 2016

Källa: E-handel.se

Till Bloggen >>>