Har ditt företag digital ångest?

Endast var femte företag vet hur de ska hantera digitaliseringen och många företag lider av digital ångest, visar en ny undersökning. Men det går att se möjligheterna istället för svårigheterna. Vi visar hur.

När man pratar om den digitala transformationen är det lätt att fastna i floskler och trendiga nyord. Rentav göra det obegripligt och svårförståeligt. Inte konstigt att många företag - särskilt små-och medelstora - tycker att det är svårt att veta vad digitaliseringen egentligen innebär för den egna verksamheten. En ny undersökning som Swedish ICT Research gjort bland medlemmar hos Teknikföretagen och Swedish Medtech visar att huvudvärken är påtaglig hos alldeles för många företag. 

  • 70 procent av företagen anser att de behöver göra något, men endast 17 procent vet vad de ska göra. 
  • Skillnaden är stor mellan stora bolag och små-och medelstora företag. De sistnämnda hänger inte med.
  • Endast 7 procent av alla bolag säger sig ha en genomarbetad och kommunicerad vision och strategi för sin digitalisering (för stora bolag är siffran 19 procent)

De flesta företag fokuserar på möjligheterna att effektivisera sina befintliga processer och förbättrad funktionalitet - och det är bra start och rent av nödvändigt att ta sig an. Men - en stor risk att man missar nya affärsmöjligheter och affärsvärden, som tjänster, produkter och affärsmodeller. Och det är ju här som den stora potentialen inom digitaliseringen ligger.

Tycker du att ditt företag passar in på beskrivningen ovan? Då är det dags att agera - det är aldrig försent att tänka nytt (nåja, om vi inte räknar Kodak).

Authority rekommendera dessa hörnstenar:

  1. Inventering
  2. Analys och datainsamling
  3. Utbildning
  4. Utblick

1. Inventera er befintliga situation: vilka är era nuvarande styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar? Hur använder ni digitaliseringens möjligheter idag, i både system, försäljning och kommunikation?

2. Hur datadrivna är era beslut idag? Finns datainsamling på plats och analyserar ni den data ni får in? Många företag sitter på en guldgruva som de inte använder. Läs gärna vårt tidigare inlägg Ditt hemliga kapital - hur du bäst tar hand om all data.

3. Vilka interna ambassadörer finns det på företaget som kan hjälpa till att genomdriva en digitalisering? Ha ett öppet förhållningssätt - de finns ofta utspridda på olika avdelningar och behöver alls inte jobba med IT. Använd dessa för att få med er hela företaget på resan. Satsa på kompetensutveckling och utbildning - från ledningsgrupp och hela vägen genom företaget.

4. Hitta nya affärsmöjligheter! Om inte ni gör det, kommer något start-up företag plötsligt att göra det och kanske vända upp och ner på er bransch. Ni måste inte bli nya Uber, Airbnb eller Spotify, men inget är mer spännande än att försöka tänka utanför boxen. Om ni hade startat ert företag idag, vad hade ni gjort då och vad hade ni satsat på då?

Sist - men kanske viktigast - ta hjälp. Använd ert nätverk, följ branschnyheter och anlita experter. Med rätt kompetens undviker ni onödiga fallgropar och får en smidigare resa. 

Vill du veta mer? Vi på Authority hjälper dagligen företag med digitala lösningar i alla former, från nystartade e-handelsraketer till branschveteraner som behöver ett lyft, från kommuner till både små och stora företag och organisationer som behöver hjälp med webbdesign, hemsidor, intranät eller cms. Testa oss!

 

Den 4:e mobila revolutionen är här och den förändrar allt

Vi befinner oss i den fjärde mobila revolutionen. Vinnarna är de som kan utnyttja möjligheterna, säger Magnus Jern, President på DMI International och ”mobile evangelist”.

Magnus Jern kan med rätta kalla sig mobile evangelist. Han inledde sin karriär på Framfab, har jobbat på bland annat Vodafone och Orange och har dessutom varit med och grundat sju olika bolag. Ett av dem, Golden Gekko, köptes häromåret upp av DMI och sedan dess är Magnus Jern President för DMI International med fokus på nya marknader i Europa, Asien och Latinamerika. När andra pratar om disruption, väljer han ett starkare ord. Revolution.

- Disruption är ett överanvänt ord. Jag ser det som sker som en revolution för företag, eftersom det påverkar vad man kan göra, på alla nivåer, menar Magnus Jern.

Enligt Magnus Jern har vi hittills sett tre mobila revolutioner: mobila samtal 1990-2000, SMS och mobil webb 2000-2008 och appar/media 2009-2015.

- Just nu ser vi en stor våg, där vi börjar komma bort från fokus på appar och istället se vad det verkligen handlar om – att lösa problem för kunder och användare. Detta är vad jag ser som den fjärde mobila revolutionen.

Utmaningen är att den digitala mognaden på både svenska och internationella företag är väldigt skiftande. Det finns hela spektrumet, från företag som ligger i yttersta framkant till bolag som knappt ens har hunnit bli responsiva. Utvecklingen går så fort idag att företag kan bli både skrämda och paralyserade och har svårt att agera framtidsorienterat.

- Det vanligaste sättet som företag mobiliserar sina tjänster är att de tar en affärsprocess och bara applicerar den på mobilen. Allt man får då är en mobil variant av något som kanske var halvdant från början, säger Magnus Jern.

Anledningen till att det ofta blir så är att man tror att det handlar om funktioner och teknologi, när det snarare behövs ett nytt förhållningssätt.

- Ta Tesla som exempel, att de har blivit så framgångsrika beror på att de inte har några förutfattade meningar om hur man bygger bilar. Den mobila revolutionen handlar om att man måste titta på sin affärsmodell och fråga sig ”om vi skulle börja om från början, hur skulle vi göra idag?”

Tesla är ett högtflygande exempel, men Magnus Jern hävdar att det finns företag inom varenda industri som har eller skulle kunna lyckas att anamma samma ”mindset”, istället för att bli utkonkurrerade av en framfusig start-up.

- För stora eller mellanstora företag gäller det att ta in folk som inte har förutfattade meningar och driva det som en startup internt. Det krävs att man kan se utanför det man redan har.

Det största misstaget ett företag kan göra enligt Magnus Jern är att utgå ifrån teknologin, istället för vilka problem man kan lösa åt sina kunder, användare eller anställda.

- Det gäller att verkligen förstå sig på användarupplevelsen. Det handlar inte om teknologi, utan om människor. Angreppssättet måste vara ”Hur gör detta min produkt bättre för mina kunder?”, istället för att välja lösning utifrån en teknisk utvärdering.

Men självklart har ändå teknologin stor påverkan på utvecklingen, även om de tekniska möjligheterna hellre ska stå för inspirationen än att vara utgångspunkten.

- Det finns hur många teknologiska trender som helst, men det som kommer att ha störst effekt på oss är storleken av och effektiviteten från sensorer av alla slag, när allt mer blir uppkopplat, både hemma och inom industrin, konstaterar Magnus Jern.

- Det finns tusentals nya elektroniska produkter som är uppkopplade på olika sätt, men i 9 fall av 10 är inte kundnyttan riktigt där än, fortsätter han. Här finns mycket att vinna för befintliga företag som redan sitter på kundnyttan och kan utnyttja den nya tekniken. De kan till och med ha mer att vinna än en start-up.

---

Är du nyfiken på hur du och ditt företag kan använda de mobila möjligheterna för att förädla er affärsidé - och kanske ta helt nya steg? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång - och komma vidare! 
Mobila lösningar >>>
Digital strategi >>>

Ditt hemliga kapital – hur du bäst tar hand om all data

Sitter ditt företag också på en guldgruva, som ni inte använder? Då är det dags att börja utnyttja värdet av all data som ni samlar in.

Enligt IBM producerar stora globala retailers 2,5 petabit (2,5 miljoner gigabit) varje timme från konsumenters transaktioner – men endast 0,5 procent av datan blir analyserad. Vilken potential som finns här. Även om ditt företag inte är ett stort globalt företag så går siffrorna att överföra – hur stor del av er kunddata analyserar och använder ni idag?

Många är idag medvetna om fördelarna med att samla in och mäta data, men har sedan svårt att ta hand om informationen. Det kallas inte Big data för inte och det är lätt att känna sig överväldigad av mängden information. Därför gäller det att bestämma sig för att bli en datadriven organisation – på riktigt.
Stegen nedan kan vara en hjälp på vägen:

Det digitala ledarskapet
Som chef eller företagsledare har du mycket att vinna på att förstå värdet av datadrivna organisationer. Att börja fatta beslut utifrån dataunderbyggda fakta kan förändra er verksamhet – men det måste uppmuntras från toppen. Om cheferna inte fattar beslut utifrån data, är det svårt för den övriga organisationen att göra det. Det handlar om en förändringsprocess, där hela företaget måste inkluderas. Som chef börjar förändringen med dig själv – samtidigt som du identifierar vilka early adopters du har bland dina medarbetare. Dessa är viktiga ”ambassadörer”, som kan sprida förändringen till övriga kollegor.

Befinner du dig i en situation med en chef som ännu inte upptäckt fördelarna med att arbeta datadrivet? Börja applicera det på ditt eget arbete, ta det steg för steg och lyft fram den data ni har så ofta du kan. Producera underlag och visa för din chef – gör chefen nyfiken och visa på vilka förbättringar och fördelar ni har att vinna på att utnyttja er data bättre. Föreslå ett pilotprojekt, med ett tydligt case är det ofta lättare att komma vidare.

Ägarskapet
Vem ska ansvara för hanteringen av datan? På ett stort företag kan det krävas en hel avdelning, i en mindre verksamhet räcker det kanske med en del av en tjänst. Det viktiga är att ni har en tydlig ägare som driver frågan och att den personen får både mandat och rätt resurser.

Mål och nyckeltal
När ni har bestämt er för att börja mäta är nästa steg att definiera vad ni ska mäta. Börja med era affärsmål och definiera ett antal kpi:er som bör mätas och analyseras. Troligen kommer ni också att upptäcka många nya nyckeltal som ni vill följa – som kan resultera i nya affärsmål. För att lyckas bör ni mäta allt: marknadsföringsaktiviteter, transaktioner, trafik, kundbeteenden etc.

Verktyg och experthjälp
Att jobba med data blir så mycket enklare och effektivare om man har rätt verktyg på plats. Idag finns det många olika program och system som underlättar både insamling och analys. Prata med kollegor, andra i branschen och gå på mässor och events för att få tips om vilka verktyg andra använder. Var inte heller rädd för att söka experthjälp – rätt använd kan en extern expert vara guld värd, både när det gäller att komma igång och när datan väl ska hanteras.

I dagens allt mer digitaliserade samhälle är information värdeskapande i sig själv. Vi lämnar alla spår efter oss i allt vi gör digitalt, som smarta företag samlar in mer eller mindre gratis – och som ger extremt värdefull information om en mängd saker: vilka besökarna är och hur de beter sig, vad som konverterar och vilka insatser som ger resultat, vilka svarta hål ni har och vilka sweet spots som finns, vilka lågt hängande frukter ni kan plocka och vad ni kan göra för att öka försäljningen. Om inte ni tar hand om er data och använder er av den, är risken stor att en konkurrent gör det bättre och springer om er. Det gäller att fråga sig - hur länge har vi råd att vänta?

Vill ni komma igång eller komma vidare med mätning och analys? Kontakta oss så hjälper vi er utifrån ert nuläge med både mätning, analys och strategi.

 

Ny release från Episerver

Nu har Episerver släppt sin senaste produktuppdatering, med flera nya funktioner och förbättringar. Uppdateringen berör både e-handel, CMS och digital marknadsföring.

 Några punkter som vi på Authority tycker är värda att lyfta fram är:

• Nyheter inom sök – Episerver Find har bättre skalbarhet för att hantera stora miljöer, ny funktion för ordböjning vilket ger mer relevanta sökreslutat samt fler alternativ för flerspråkiga organisationer med verksamhet i olika regioner.

• Förbättrad e-handel – nya funktioner för kampanjer och erbjudanden, bättre användbarhet för Commerce Manager och högre prestanda i orderhanteringen
Dessutom har det gjorts ett antal uppdateringar både inom Digital Experience cloud service och Episerver Find.

- Episerver har med sin senaste marknadsrelease återigen visat att man satsar på att vara komplett system, inom både e-commerce, CMS och marknadsföring. Allt för kunden ska få full kontroll på hela flödet, säger Per Hassle, systemarkitekt och EPiServer-expert på Authority.

Läs mer om nya releasen här – där kan du även se en 3-minuters video där Episervers Senior Director of Product, Justin Anovick, berättar om de senaste funktionerna.

Vill du veta mer om hur du kan använda Episerver i din verksamhet? Kontakta vår expert Per, så guidar han dig framåt.