4 tips för digitala ledare

Digitaliseringen är inte en fråga för IT-avdelningen, utan något som skär genom alla delar av verksamheten. Det kräver digitala ledare som kan navigera i det nya landskapet.

Kairos Future har i en studie frågat 500 nordiska företagsledare om vilka de största utmaningarna är som digitaliseringen för med sig. Svaren visar att majoriteten pekar ut kultur och ledarskap. Det handlar alltså mindre om tekniska förutsättningar och system, som att få med sig medarbetare och organisation på resan.

Utifrån studien har man tagit fram 4 faktorer för att bli en framgångsrik digital ledare.

  1. Se helheten. Skaffa er ett helikopterperspektiv och få grepp om i vilken riktning utvecklingen är på väg. Anställ generalister som förstår helhet och affär - de kommer att leda förändringen mot digitalt.
  2. Våga släppa det gamla. Satsa på snabba omställningar och skola om dem som behöver ny komptens.
  3. Innovation. Befintliga processer får inte slöa ner utvecklingen, utan innovation och snabbhet förväntas från alla verksamheter.
  4. Mer strategi och mindre kontroll. Visioner och ramverk främjar innovation, medan kontroll dämpar. Inspirera till nya sätt att jobba.