3 experter om AI

Med AI får vi helt nya möjligheter att bearbeta data och påverkar vår omgivning – men blir resultatet himmel eller helvete? Tre experter sammanfattar.

AI, Artificial Intelligence, är begreppet som trendar mest just nu. Som så många andra digitala fenomen som är på väg att slå igenom brett så finns en ovisshet om vad det egentligen ska leda till. Authoritys digitala strateg Susanne har lyssnat på tre experter som spanat in i den nära framtiden. Här sammanfattar vi deras insikter.

Andreas Markewärn, digital strateg och konceptutvecklare Next State Labs
Kundinformation är redan idag den nya valutan, men bara cirka 1% av all data analyseras. Det berättade Andreas Markewärn under sitt seminarium på AI for Marketing Summit i Stockholm. Digitaliseringen av samhället ökar datavolymen och det skapar nya förväntningar på analysförmåga och värdefokus. AI ser mönster som vi själva aldrig hade kunnat se, vilket kan bli ett stöd för att arbeta med prediktivt.

Röstdrivna gränssnitt är nu mainstream, menar Andreas Markewärn och ger ett exempel: Man säger inte längre ”var finns den bästa restaurangen i Rom” utan man säger ”var ska jag gå ut och äta ikväll” – man förutsätter att enheten förstår var jag är och vad jag är ute efter.

Magnus Unemyr - författare och konsult
Även Magnus Unemyr lyfte fram röststyrning, som han menar kommer att förändra allt. De nuvarande grafiska gränssnitten kommer att ersättas av konversations-gränssnitt. När vi använder röstsökningar istället för text kommer automatiserade bots att växa sig ännu större – till exempel så kan så mycket som 60% av alla frågor till en kundtjänst besvaras automatiskt.
”Om 5 år kanske vi inte har några webbshoppar så som de ser ut idag, utan all korrespondens kanske flyttar in i chatten?” spådde Magnus Unemyr. 

Dr Rumman Chowdhury från Accenture
Under ett seminarium på eventet Women in Tech i Stockholm i mars pratade Rumman Chowdhury om ”How AI is reshaping our society”. Hon lyfte fram de risker som tekniken kan föra med sig och som vi måste vara uppmärksamma på.

Vad vi oroar oss mest för när det gäller AI:

  • Jobb apocalyps – vi kommer att ersättas av robotar och botar och våra jobb kommer att försvinna.
  • The singularity – vi kommer att skapa något som är mer intelligent än oss människor som vi tappar kontrollen över och kanske utplånas av.
  • Lack of transparancy – som vanliga användare vet vi inte vilka algoritmer som används eller till vad. Data, även passiv data, kommer att användas på ett sätt som vi inte vet om eller har godkänt.
  • Artificial stupidity – Används AI fel eller tolkas resultatet fel kan det leda till diskriminering eller helt fel sort uppmärksamhet, som negativ PR.
  • Moral outsourcing – kommer vi att skylla på algoritmen när det går fel? ”Vårt företag menade inte att diskriminera kvinnor, det var algoritmen som gjorde det”.